Nieuwsbrieven

december 2013

begroting 2013

 

BATEN

baten onroerende zaken Euro 16.500  

rentebaten en dividenden  25.840  

bijdragen levend geld   13.000

overige baten       3.912

totaal    Euro 59.252                

 

LASTEN

lasten kerkgebouw  Euro 18.400         

afschrijvingen      1.400      

pastoraat    14.000    

lasten kerkdiensten etc.    3.400     

bijdragen i.z. andere organen   1.115         

salarissen  en vergoedingen    7.440    

kosten beheer en administratie   3.045      

rentelasten         100

lasten overige onr. zaken       210

toevoeging voorz. groot onderhoud 10.000      

totaal    Euro 59.110

 

voordelig saldo  Euro 142,00


De volledige begroting kan ingezien worden bij de penningmeester, Hennie Koopman, Durgerdam 65.

 

SEPA-proof

 

Op 1 februari 2014 wordt SEPA ('Single Euro Payments Area') ingevoerd. Het doel daarvan is het bereiken van eenheid binnen het Europese betalingsverkeer. De impact daarvan is vergelijkbaar met de invoering destijds van de Euro. De invoeringsdatum van 1 februari 2014 komt steeds dichterbij en dat is tevens de datum, waarop u uw betalingen/overboekingen uitsluitend kunt verrichten met de IBAN-nummers, de uitgebreide bankrekening-nummers dus. Noteert u nu al vast de nieuwe rekening-nummers van de Dorpskerk:

 

-     College van kerkrentmeesters NL43 INGB 0000 474934 t.n.v. Dorpskerk Durgerdam

-     Taakgroep Diaconaat en Zorg NL64 INGB 0000 389778 t.n.v. Diaconie Dorpskerk Durgerdam

Aangezien banken  steeds vaker adres en woonplaats weglaten uit het bankafschrift, wordt het identificeren van degene die een bijdrage stort sterk belemmerd. Wij verzoeken u bij een overschrijving ALTIJD een heldere omschrijving mee te geven, bijvoorbeeld: ONDERSTEUNINGSACTIE 2014, GIFT, ONDERHOUD KERK etc.

 

vaar ia

 

Alweer even geleden kreeg ik van een intussen bevriende oud-collega de volgende e-mail:

Ha Pieter,

Ik moet even iets met je delen. Ik lees net in Kerk in Mokum over Arjette Kuipers die 'coördinator loket levensvragen' is bij de PKN ('speciaal voor mensen die geen lid zijn'). Zij wil 'een tijd met mensen oplopen om samen nieuw perspectief te vinden'. Eerst moest ik erg lachen maar ik vind het eigenlijk in-triest. Moet ik nou van zo'n club lid blijven? Ik twijfel sterk.

groet,

X


Het heeft mij tijd gekost om te gaan begrijpen wat er hier nu precies speelt, zowel bij de zender van de e-mail als bij de bedenkers van het ‘loket levensvragen’. Waarom stuurt iemand zo’n teleurgestelde e-mail? Wat treft hem zo in het bericht in Kerk in Mokum? Waarom doet dit wat hem betreft de deur dicht? En wat ging er om in degenen die opgetogen melding maken van de openstelling van dit loket? Wat zouden zij met hun initiatief op het oog hebben gehad?

Natuurlijk heb ik intussen uitgebreid de site (www.loketlevensvragen.nl) bekeken en gelezen. Hij ziet er zondermeer mooi uit. Op mij maakt de site een onrustige indruk maar ik ben lid van de PKN dus de site is niet voor mij bedoeld. Dat wordt de lezer onmiddellijk duidelijk gemaakt. Leden van de PKN moeten zich, als zij worstelen met een levensvraag, liever tot hun eigen wijkpredikant wenden. Dat loket levensvragen is niet voor hen. Mij stuit dat onderscheid tussen wel en geen lid van de PKN zijn tegen de borst, daar zal ik geen doekjes om winden. Je bent gastvrij of je bent het niet. En wat als die ‘eigen wijkpredikant’ jou om welke reden dan ook niet kan helpen? Dat is dan blijkbaar jammer. Want zo zijn de regels nu eenmaal en wie lid van de kerk wil zijn, wordt verondersteld voor die regels te buigen. Met andere woorden: het gaat niet om jou maar om het instituut. Wij hebben in Nederland in principe vrijheid van artsenkeuze maar bij de Amsterdamse PKN ligt de vrije keuze van een predikant op zijn zachts gezegd gevoelig.

In de ogen van mijn vriend is dit het zoveelste peperdure project dat al bij voorbaat gedoemd is te mislukken. Waarom? Omdat het de plank misslaat en er geen blijk van geeft te begrijpen waar de kerk voor dient te staan. Loketten met paarse krokodillen zijn er al meer dan voldoende.

Iemand anders stuurde mij een artikeltje toe uit het Parool van een paar weken geleden. Ook al weer zoiets. Daarin vertelde een enthousiaste Amsterdamse studentenpredikant dat zij begonnen is met een masterclass daten. U zult dit een paar keer hebben moeten lezen voordat u uw ogen gelooft maar het staat er echt: een masterclass daten. Het is een masterclass voor singles. Leest u maar:

Dit najaar start een verdiepende masterclass voor singles over alle ins & outs van zinvol daten. Uiteenlopende thema’s als sexy timemanagement en spiritualiteit komen aan de orde. Dinsdag 15 oktober vindt de aftrap plaats met een pre-party voor geïnteresseerden. De aspirant deelnemers krijgen dan een presentatie over de inhoud van de training, een lezing door Pien Wijn (GZ-psycholoog) en aansluitend een introductieborrel. De masterclass is een initiatief van Loket Levensvragen in samenwerking met het Studentenpastoraat Amsterdam.

Ik vermoed dat er nog wel plaats is dus schroomt u niet als u belangstelling hebt. Weet u waar het mij aan doet denken? Aan die Rotterdamse woningbouwvereniging die de SS Rotterdam kocht om dat schip vervolgens te verbouwen tot een luxe congreslocatie (zie: www.ssrotterdam.nl). De bouw van deze luxe congreslocatie werd veel te duur en het liep niet goed af met de woningbouwvereniging. Het probleem is natuurlijk niet zozeer dat dit project teveel geld is gaan kosten. Het probleem is dat de woningbouwvereniging ooit in het leven geroepen was om ervoor te zorgen dat wie dat zelf niet kon betalen toch behoorlijk zou kunnen wonen. Luxe congreslocaties zijn de business van bedrijven die doen in luxe congreslocaties. Het gaat niet aan om, als wat je taak is je gaat vervelen, jezelf te verliezen in een dergelijke uitzinnig project.

Er lijkt iets dergelijks met de kerk aan de hand te zijn. Die is er om ervoor te zorgen dat ook volgende generaties weer kennis nemen van die wonderlijk mooie verhalen uit de Bijbel. Én om die volgende generaties duidelijk te maken dat die verhalen zijn geschreven als een sleutel tot de ervaring van God en de ontmoeting met het geheimenis dat dit leven draagt. Zo hebben zij ook altijd gefunctioneerd. Kijkt u maar eens naar de etsen en schilderijen die bij voorbeeld Rembrandt bij deze verhalen maakte. Maar moderne mensen weten zich geen raad meer met die verhalen. Net als de kerk hebben ook die verhalen een slechte PR. Blijkbaar red je het er niet meer mee als studentenpredikant. Dus moet je iets anders verzinnen. Iets dat meer sexy is. Een mooie grote boot als luxe congreslocatie zou misschien wat te ver gaan. Maar wat te denken van zo’n verdiepende masterclass voor singles? Je moet er maar opkomen!

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat een dergelijk initiatief vooral een poging is om de zieltogende winkel nog even open te houden. Het getuigt van een geestelijke en spirituele armoede die ook de dames en heren studentenpastores in zijn greep heeft. Laat ik met mijn tijd meegaan en een glossy flyer laten drukken. In die flyer roep ik op om met Kerstmis voor de kerk te bidden.

 

PL, december 2013