Nieuwsbrieven

December 2015 extra

December finale ondersteuningsactie Dorpskerk Durgerdam 2015

 

Op de jaarlijkse ondersteuningsactie, die telkens half januari onder circa 45 betrokken adressen wordt verspreid, is tot nu toe door slechts 22 adressen gereageerd, met een financiële bijdrage.

Voor de organisatie van onze gemeente, met veelal vastgelegde financiële verplichtingen, o.a. ten behoeve van het pastoraat, gastvoorgangers, kosten van kerkdiensten, onderhoud gebouw en energie, zijn wij mede afhankelijk van de jaarlijkse bijdragen van allen, die zich bij onze kerk betrokken voelen.

 

Kijkt u uw administratie er nog eens op na!

Uw bijdragen voor de ondersteuningsactie 2015 zijn nog steeds welkom op

bankrekening NL43INGB 0000 4749 34 t.n.v. Dorpskerk Durgerdam en graag

o.v.v. ondersteuningsactie 2015.

 

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Durgerdam.