Aankondiging meditatie

Meditatie vanuit de christelijke traditie in de Dorpskerk Durgerdam

Het verlangen naar stilte, naar verstilling, naar diepe innerlijke rust ligt soms diep in mensen verborgen. Door te mediteren oefen je je in verstilling en ontvankelijkheid. In de stilte ontstaat er ruimte om je te openen, misschien ook voor God.

Vanaf 27 januari 2021 kun je op 6 woensdagochtenden in de Durgerdammerkerk
deelnemen aan zes meditatiebijeenkomsten met als titel:

Stappen in Stilte’.

In elke bijeenkomst staat een ‘stap’, een thema centraal. Het eerste thema is ‘Verlangen naar stilte’. Vervolgens komen de volgende thema’s aan de orde: ‘Stil worden’, ‘Stilte oefenen’, ‘Richten van Stilte, ‘Ontvangen van Stilte’ en tenslotte
‘Met de stilte de wereld in’.
Als voorbereiding ontvang je voorafgaande aan elke bijeenkomst een inleidende tekst op het thema.
Meditatie als methode om tot stilte en verstilling te komen wordt beoefend door mensen van alle tijden en alle culturen in oost en west.Ook in de christelijke spiritualiteit heeft meditatie een lange traditie.
De christelijke traditie kent verschillende vormen van meditatie zoals aandacht-, stilte- (bijbel)tekst-, beeld- en muziekmeditaties. Maar ook labyrintlopen en dansante vormen zoals sacrale dans. In elke meditatiebijeenkomst zullen drie verschillende meditatieve werkvormen geoefend worden, afgewisseld met meditatieve muziek. Audio opnames van meditaties helpen je om ook thuis de stilte te oefenen.

Tijd :10.00 – 11.45 uur. 9.45 uur ontvangst met koffie/thee. Plaats : Dorpskerk Durgerdam Data : 27 jan.; 17 febr. ; 10 maart en 31 maart ; 21 april, en 12 mei, Kosten : Vrijwillige bijdrage voor thee/koffie, verwarming is welkom. Begeleiding : Rob Boersma

Voor wie?
De meditatiebijeenkomsten zijn voor mensen die zich als gelovig én als niet gelovig beschouwen, voor kerkgangers én nieuwe spirituelen. Ook als je nog geen ervaring met meditatie hebt of je wilt eens kennismaken met (christelijke vormen van) meditatie ben je welkom.

Lees meer over de opbouw van de bijeenkomsten onder ‘Gang van zaken meditatiebijeenkomsten’ en óver christelijke meditatie in ‘Meditatie vanuit de Christelijke traditie.
Informatie en opgave: Rob Boersma, tel.: 0204904417 of 0621701349 of per email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.