Gang van zaken bij de meditatiebijeenkomsten

Gang van zaken bij de meditatiebijeenkomsten

Eenmaal in de 3 weken is er woensdagochtend een meditatiebijeenkomst van 10.00-11.45 uur in de kerkzaal van de Dorpskerk Durgerdam.

Vanaf 9.45 uur is er inloop met koffie/thee. Als deelnemer neem je plaats in een kring rond de kaars die in het centrum staat, omringd door enkele kiezelstenen, kaarsjes en andere symbolen die passen bij het thema van de meditatiebijeenkomst.

De toegepaste meditaties zijn gebaseerd op een grond-houding van ontspanning, stilte en aandacht. Op deze basis, die ook steeds wordt geoefend, vinden meditatieoefeningen plaats in relatie tot het meditatie thema. De meditatievormen zijn heel afwisselend. Niet alleen worden meditatievormen uit de verschillende christelijke meditatietradities gebruikt zoals aandacht-, adem-, stilte-, geleide- en (bijbel)tekst meditaties, maar ook alternatieve vormen zoals: beeld-, bewegings -, muziek- en mantrameditaties (op gebedswoorden). Bij bewegingsmeditaties kun je denken aan sacrale dans, bibliodans, labyrintmeditatie en , meditatie op betekenisvolle lichaamshoudingen en bewegingen.
Elke bijeenkomst heeft een thema gebaseerd op de titel van een serie van 6 of 7 meditatieochtenden. Een week voor de meditatiebijeenkomst krijg je een bezinningsstukje over het meditatie-thema via de mail toegestuurd
Basisopbouw van een bijeenkomst:
Inloop: met koffie/thee
Start: Je zit in een kring op een stoel, meditatiekrukje of meditatiekussen.
Kaarsritueel: Er wordt een kaars aangestoken gevolgd door een gedicht of stukje muziek.

Themastukje: Kort kunnen vragen, opmerkingen en/of ervaringen, n.a.v. het bezinningsstukje over het thema worden uitgewisseld.

Openingsmeditatie: Een basis lichaams-, adem-, stiltemeditatie ed. waarna aspecten van het thema bemediteerd worden.
Muziekintermezzo
Kernmeditatie: Meestal een (bijbel)tekst meditatie in de vorm van Lectio Divina of verbeeldingsmeditatie of meditatie op gedicht of mystieke tekst.
Muziekintermezzo
Slotmeditatie: Verschillende meditatieve werkvromen kunnen gebruikt worden, zoals loop-, beeld-, muziek-, dansmeditatie of een enkele keer labyrintlopen.
Nagesprek: In het nagesprek kunnen (hoeft niet!!) ervaringen, opgedaan in de meditaties, gedeeld worden. Dit vindt plaats in een groepsgesprek of in twee-of drietallen, bijvoorbeeld naar aanleiding van enkele steekwoorden.
Slotlied: we luisteren of zingen een Taize-, Iona of een snel eenvoudig lied.
Om ook thuis te kunnen mediteren ontvang je regelmatig audio opnames (een enkele keer ook video opname) van op de bijeenkomsten geoefende meditaties.
Voor wie? Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom bij Mediteren op woensdagochtend.
Zowel voor mensen die zich gelovig en niet gelovig beschouwen, voor kerkgangers en nieuwe spirituelen.
Je kunt gewoon binnenlopen en eens proeven of het je aanspreekt. Ervaring met meditatie is niet vereist. Gemakkelijk zittende kleding is prettig, zeker als je op een meditatiekussen of bankje wilt zitten, maar op een stoel kan je ook mediteren.
Kosten: Deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee en verwarming is welkom.
Meditatiebegeleiding: Rob Boersma