Meditatie vanuit de christelijke traditie

Meditatie vanuit de christelijke traditie in de Durgerdammerkerk
We leven in een hectische tijd in een veeleisende baan of als mantelzorger. Ouderen, maar ook oudere-jongeren hebben moeite de moderne wereld bij te benen waarin alles steeds sneller moet, met zijn technologie, sociale media en de eisen die ze ook aan zichzelf stellen. Het heeft een flinke invloed op je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Velen voelen een verlangen naar rust, naar stilte, naar eenvoud en bezinning op de Bron van het leven, maar komen daar in hun dagelijks leven moeilijk aan toe. De Dorpskerk Durgerdam biedt de mogelijkheid om in meditatiebijeenkomsten met anderen aan dat verlangen tegemoet te komen door eeuwenoude, maar ook nieuwere vormen van christelijke meditatie.

Wat is meditatie? Meditatie is de kunst, de vaardigheid om aandachtig vanuit je hart aanwezig te zijn en je te openen voor je diepste zelf, voor God, voor anderen en voor de wereld. Meditatie bevordert de heelheid in jezelf waardoor innerlijke rust toeneemt, ook bij moeilijke omstandigheden. Meditatie werkt verdiepend voor je geloofsleven, evenals voor het verstaan van (Bijbel)teksten. We onderzoeken samen meditatief, aan de hand van (actuele) thema’s, hoe christelijke meditatie van betekenis kan worden in ons dagelijks leven.
Mediteren is niet altijd gemakkelijk. Meditatie vraagt om regelmatige oefening en volharding. De weg naar binnen kan ook confronterend zijn. Tegelijkertijd doe je in het samen mediteren ervaringen op die dieper gaan dan wanneer je in je alleen eentje mediteert.
Wanneer? Tweemaal per jaar is er een serie van zes of zeven meditatiebijeenkomsten op woensdagochtend van 10.00-11.45 met inloop om 9.45uur in de kerkzaal van de Dorpskerk Durgerdam. Er wordt gebruik gemaakt van het brede scala aan meditatieve werkvormen en meditaties uit de christelijke traditie en uit moderne vormen van tekst-beeld en muziekmeditaties tot dansante vormen zoals sacrale dans. Verdere toelichting op de vormgeving en inhoud van de bijeenkomsten vind je onder Gang van zaken bij meditatiebijeenkomsten
Voor wie? De bijeenkomsten staan open voor iedereen die geïnteresseerd is in meditatie uit de dorpen van Landelijk Noord. De meditatiebijeenkomsten zijn voor mensen die zich gelovig en niet gelovig beschouwen, voor kerkgangers en nieuwe spirituelen. Ervaring met meditatie is niet nodig. Het staat je vrij om er eerst aan te proeven.
Dus: Heb je meer behoefte aan stilte dan aan woorden? Even een onderbreking van alles wat maar doorgaat? Luisteren naar de stem van binnen, of naar God die in stilte spreekt? Dan is meditatie vanuit de christelijke traditie misschien iets voor jou.