Agenda Vieringen

diensten (iedere tweede en laatste zondag van de maand; aanvang 10.30 uur tenzij anders vermeld):

datum   voorganger  organist  bijzonderheden 

zondag 11 februari Floresca van Willige Simon Plemp thema: eten en vasten

Nu Carnaval, voorafgaand aan de Vastentijd, voor de deur staat is het een goed moment om je af te vragen: waar draait het om bij het vasten in het christendom?  Vasten is geen ‘wedstrijdje niet-eten’ maar misschien wel een goede oefening in afzien en discipline. In deze tijd mogelijk vertaald in geen alcohol, vlees of chocola nuttigen of even beperkt/geen sociale media gebruiken?
De vastentijd, ook wel 40-dagentijd genoemd omdat er 40 dagen lang wordt gevast voordat het Pasen is, is een tijd voor bezinning, een tijd om aandacht te geven aan dingen die er toe doen.  
In de viering op zondag 11 februari in de Dorpskerk Durgerdam worden door Florisca van Willigen de verschillende aspecten van vasten belicht. Wat het vandaag de dag voor jou kan betekenen en hoe je het vorm kunt geven. Deze viering met organist/pianist Simon Plemp begint om 10.30 uur en zal ongeveer een uur duren. Na afloop is er gelegenheid om koffie/thee te drinken en met elkaar verder te praten.De woensdag daarop (dit jaar 14 februari) wordt ‘aswoensdag’ genoemd. Op deze dag begint de vastentijd waarover u op de 11-de dus al het een en ander zult kunnen horen.

zondag 25 februari ds Friso Boogerd Chris Helfensteijn
zondag 11 maart gez. dienst in Holysloot
zondag 25 maart ds Pieter Lootsma
vrijdag 30 maart ds Pieter Lootsma Chris Helfensteijn Goede Vrijdag (met Cantorij), Aanvang 19.30 uur
zondag 1 april geen dienst
zondag 8 april ds Pieter Lootsma Chris Helfensteijn Paasdienst (met Cantorij)
zondag 15 april Hanna van Dorssen thema: de psalmen
zondag 29 april ds Pieter Lootsma Thera Klaassen
zondag 13 mei ds Rieks Hoogenkamp Simon Plemp
zondag 20 mei geen dienst
zondag 27 mei ds Pieter Lootsma Chris Helfensteijn Pinksterdienst (met Cantorij)
zondag 10 juni ds Pieter Lootsma Chris Helfensteijn
zondag 24 juni Stiltewandeling
zondag 26 augustus ds Pieter Lootsma Chris Helfensteijn m.m.v. Cantorij

bij de diensten

 

Al sinds jaar en dag klinkt eens per jaar de uitnodiging om vanuit Durgerdam de dienst in Holysloot bij te wonen. Dit jaar is dat op zondagmorgen 11 maart. Ds Carolina Koops gaat voor in de dienst die om 10.00 uur begint.
Om logistieke redenen zal er op de Paasmorgen geen dienst gehouden worden in Durgerdam. Maar geen nood: de zondag erop (8 april) zal er uitgebreid Pasen gevierd worden in een dienst waaraan ook de Cantorij zijn medewerking zal verlenen. Eenzelfde formule wordt er met Pinksteren gehanteerd. Op 20 mei is er geen dienst in Durgerdam. Maar een week later, op de 27-ste, wordt niet alleen Pinksteren gevierd, er zal bovendien een kind worden gedoopt: Hidde van Delden.
Op 24 juni organiseert Zinnig Noord een stiltewandeling waarvoor ook u bent uitgenodigd. T.z.t volgt nadere informatie hierover.

 

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2018