Homepage

 

Zondag 8 september Tafel van Hoop in Dorpskerk Durgerdam
Op zondag 8 september verzorgt ‘Zinnig Noord’ een Tafel van Hoop in de Dorpskerk Durgerdam. Vandaag de dag wordt vaak het woord ‘Community’ gebezigd, maar is dat hetzelfde als een gemeenschap vormen, een echte gemeenschap te zijn? Aan de hand van verhalen, liederen en tafelgesprekken verkennen we wat we belangrijk vinden om rond de Dorpskerk een gemeenschap te vormen en wat ons daarbij hoop geeft.
Op de vleugel speelt Simon Plemp. Er is koffie/thee met krentenbrood. Iedereen is van harte welkom. Aanvang: 10.30 uur. Einde 11.30 uur. Adres: Dorpskerk Durgerdam, Durgerdammerdijk 76 in Durgerdam.

 

Een spirituele ontmoeting...

De Dorpskerk Durgerdam ligt net buiten Amsterdam in een dijkdorp aan het IJmeer, vlakbij Amsterdam-Noord Amsterdam-Oost en tegenover de nieuwe Amsterdamse wijk IJburg.

In de sfeervolle kerk komen zowel mensen uit Durgerdam als Amsterdam, van verschillende levensbeschouwelijke herkomst, bij elkaar.

De dorpskerk biedt mensen een plaats om even op adem te komen, door middel van vieringen op zondagmorgen, concerten en exposities.

Op verhaal komen.

In de vieringen staan teksten uit de Bijbel centraal. Een boek vol vreemde, spannende, ontroerende, inspirerende, tegendraadse en verrassende verhalen. Verhalen die lang geleden werden opgeschreven door mensen die zich dezelfde dingen afvroegen als mensen vandaag de dag: wie ben ik, waarom zijn we hier op aarde, waar gaat het met mij, met ons, naar toe en wie is mijn medemens?

Bijbelverhalen zijn niet alleen verhalen die steeds opnieuw opduiken in literatuur, film en kunst. Het zijn ook geloofsverhalen waarin mensen proberen weer te geven wat ze hopen en geloven, wat hen ten diepste beweegt.
Door steeds wisselende voorgangers uit diverse tradities (van protestant tot oud- en rooms katholiek) worden deze verhalen van verschillende kanten belicht.

Woorden en muziek wisselen elkaar af. Vaak kom je, al luisterend, ook zelf op verhaal.

feestdagen

De vieringen tijdens de hoogfeesten met Pasen, Kerst en Pinksteren, zijn bijzondere vieringen voor jong en oud.
Feesten zijn er om te vieren. En deze vieringen zijn dan ook hoogtepunten in het jaar.

Additional information