Homepage

 

Dorpskerk Durgerdam zondag 14 oktober : Wereldvoedseldag – aandacht voor Ghana

 

Op Wereldvoedseldag 16 oktober staat voedsel centraal en wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor voedselzekerheid. Op zondag 14 oktober gaat het in de viering in de Dorpskerk Durgerdam specifiek over voedselzekerheid in Ghana. Voorganger is Rahman Yakubu, werkzaam als dominee in Gushegu, Noord-Ghana. Zijn vrouw Nelleke is daar betrokken bij het project Share, waarin o.a. voorlichting wordt gegeven over een gezonde leefstijl. Ook heeft Share een voedingscentrum voor ondervoede kinderen. Tijdens de viering zal Nelleke hierover meer vertellen. De viering begint om 10.30 en zal ongeveer een uur duren. Na afloop is er gelegenheid om koffie/thee te drinken en met elkaar verder te praten. Adres: Dorpskerk, Durgerdammerdijk 76 in Durgerdam.

 

Een spirituele ontmoeting...

De Dorpskerk Durgerdam ligt net buiten Amsterdam in een dijkdorp aan het IJmeer, vlakbij Amsterdam-Noord Amsterdam-Oost en tegenover de nieuwe Amsterdamse wijk IJburg.

In de sfeervolle kerk komen zowel mensen uit Durgerdam als Amsterdam, van verschillende levensbeschouwelijke herkomst, bij elkaar.

De dorpskerk biedt mensen een plaats om even op adem te komen, door middel van vieringen op zondagmorgen, concerten en exposities.

Op verhaal komen.

In de vieringen staan teksten uit de Bijbel centraal. Een boek vol vreemde, spannende, ontroerende, inspirerende, tegendraadse en verrassende verhalen. Verhalen die lang geleden werden opgeschreven door mensen die zich dezelfde dingen afvroegen als mensen vandaag de dag: wie ben ik, waarom zijn we hier op aarde, waar gaat het met mij, met ons, naar toe en wie is mijn medemens?

Bijbelverhalen zijn niet alleen verhalen die steeds opnieuw opduiken in literatuur, film en kunst. Het zijn ook geloofsverhalen waarin mensen proberen weer te geven wat ze hopen en geloven, wat hen ten diepste beweegt.
Door steeds wisselende voorgangers uit diverse tradities (van protestant tot oud- en rooms katholiek) worden deze verhalen van verschillende kanten belicht.

Woorden en muziek wisselen elkaar af. Vaak kom je, al luisterend, ook zelf op verhaal.

feestdagen

De vieringen tijdens de hoogfeesten met Pasen, Kerst en Pinksteren, zijn bijzondere vieringen voor jong en oud.
Feesten zijn er om te vieren. En deze vieringen zijn dan ook hoogtepunten in het jaar.

Additional information