Homepage

 

Dorpskerk Durgerdam 15 april: Psalmen - tijdloze levensliederen
Het Bijbelboek ‘Psalmen’ is misschien wel het Bijbelboek dat het meest wordt gebruikt en waaruit vaak wordt geciteerd. De liederen hebben ontelbare mensen door de eeuwen heen vergezeld op hun levensweg in goede en kwade dagen. Psalmen bejubelen de schoonheid van de schepping, maar schreeuwen ook hun afschuw uit over alle haat en onrecht. Er wordt in psalmen geklaagd en geprezen, getwijfeld en geloofd, gevloekt, geraasd en zachtjes gefluisterd, gehaat en lief gehad. De verscheidenheid is enorm. Schrijver en dichter Karel Eykman heeft ze alle 150 naar de tegenwoordige tijd vertaald. In de Dorpskerk Durgerdam leest hij op zondag 15 april een aantal van die heel verschillende teksten voor afgewisseld met muziek en gezongen psalmen. Simon Plemp bespeelt orgel en vleugel, Hanna van Dorssen is de voorganger. De viering begint om 10.30 uur en zal ongeveer een uur duren. Na afloop is er gelegenheid om koffie/thee te drinken en met elkaar verder te praten.

 

 

Een spirituele ontmoeting...

De Dorpskerk Durgerdam ligt net buiten Amsterdam in een dijkdorp aan het IJmeer, vlakbij Amsterdam-Noord Amsterdam-Oost en tegenover de nieuwe Amsterdamse wijk IJburg.

In de sfeervolle kerk komen zowel mensen uit Durgerdam als Amsterdam, van verschillende levensbeschouwelijke herkomst, bij elkaar.

De dorpskerk biedt mensen een plaats om even op adem te komen, door middel van vieringen op zondagmorgen, concerten en exposities.

Op verhaal komen.

In de vieringen staan teksten uit de Bijbel centraal. Een boek vol vreemde, spannende, ontroerende, inspirerende, tegendraadse en verrassende verhalen. Verhalen die lang geleden werden opgeschreven door mensen die zich dezelfde dingen afvroegen als mensen vandaag de dag: wie ben ik, waarom zijn we hier op aarde, waar gaat het met mij, met ons, naar toe en wie is mijn medemens?

Bijbelverhalen zijn niet alleen verhalen die steeds opnieuw opduiken in literatuur, film en kunst. Het zijn ook geloofsverhalen waarin mensen proberen weer te geven wat ze hopen en geloven, wat hen ten diepste beweegt.
Door steeds wisselende voorgangers uit diverse tradities (van protestant tot oud- en rooms katholiek) worden deze verhalen van verschillende kanten belicht.

Woorden en muziek wisselen elkaar af. Vaak kom je, al luisterend, ook zelf op verhaal.

feestdagen

De vieringen tijdens de hoogfeesten met Pasen, Kerst en Pinksteren, zijn bijzondere vieringen voor jong en oud.
Feesten zijn er om te vieren. En deze vieringen zijn dan ook hoogtepunten in het jaar.

Additional information