Homepage

Zondag 13 oktober 10.30 Dorpskerk Durgerdam

Thema:                      Etsen van Rembrandt
Voorganger:              Ds. Greteke de Vries
Organist/pianist:      Simon Plemp

Het jaar 2019 is uitgeroepen tot Rembrandtjaar. Het is 350 jaar geleden, op 4 oktober 1669, dat deze grote schilder is gestorven. De huidige Dorpskerk in Durgerdam is gebouwd in 1840, met stenen van de eerste kerk uit 1642 die op dezelfde plek heeft gestaan. Ten tijde van Rembrandt was op de huidige locatie in Durgerdam dus al een kerk. De eikenhouten preekstoel uit die eerste kerk is van 1646 en is vandaag de dag nog in gebruik in de huidige  Dorpskerk.  

Rembrandt was niet alleen een groot schilder, hij maakte ook veel tekeningen en etsen. Veel van zijn etsen verbeelden Bijbelse verhalen. Ds. Greteke de Vries heeft zich het afgelopen jaar in deze etsen verdiept. Tijdens de viering op zondag 13 oktober laat zij een aantal etsen zien en gaat dieper in op de zogenaamde ‘honderdguldenprent’. In deze ets komen verschillende personen uit het evangelie van Matteüs samen. Er zijn de volgelingen van Jezus, zijn critici en nieuwsgierige toekijkers. Welk licht liet Rembrandt schijnen op Jezus en de verschillende personages?

Tijdens deze viering zorgt Simon Plemp voor de muzikale begeleiding en omlijsting. Hij zal ook muziek spelen uit de tijd van Rembrandt.

De viering begint om 10.30 en zal ongeveer een uur duren. Na afloop is er gelegenheid om koffie/thee te drinken en met elkaar verder te praten. 

 

Een spirituele ontmoeting...

De Dorpskerk Durgerdam ligt net buiten Amsterdam in een dijkdorp aan het IJmeer, vlakbij Amsterdam-Noord Amsterdam-Oost en tegenover de nieuwe Amsterdamse wijk IJburg.

In de sfeervolle kerk komen zowel mensen uit Durgerdam als Amsterdam, van verschillende levensbeschouwelijke herkomst, bij elkaar.

De dorpskerk biedt mensen een plaats om even op adem te komen, door middel van vieringen op zondagmorgen, concerten en exposities.

Op verhaal komen.

In de vieringen staan teksten uit de Bijbel centraal. Een boek vol vreemde, spannende, ontroerende, inspirerende, tegendraadse en verrassende verhalen. Verhalen die lang geleden werden opgeschreven door mensen die zich dezelfde dingen afvroegen als mensen vandaag de dag: wie ben ik, waarom zijn we hier op aarde, waar gaat het met mij, met ons, naar toe en wie is mijn medemens?

Bijbelverhalen zijn niet alleen verhalen die steeds opnieuw opduiken in literatuur, film en kunst. Het zijn ook geloofsverhalen waarin mensen proberen weer te geven wat ze hopen en geloven, wat hen ten diepste beweegt.
Door steeds wisselende voorgangers uit diverse tradities (van protestant tot oud- en rooms katholiek) worden deze verhalen van verschillende kanten belicht.

Woorden en muziek wisselen elkaar af. Vaak kom je, al luisterend, ook zelf op verhaal.

feestdagen

De vieringen tijdens de hoogfeesten met Pasen, Kerst en Pinksteren, zijn bijzondere vieringen voor jong en oud.
Feesten zijn er om te vieren. En deze vieringen zijn dan ook hoogtepunten in het jaar.

Additional information